Be-Okay zorg

Mensen met een PGB in Het Westland of Midden Delfland kunnen Be-Okay inschakelen als begeleider, coach of adviseur. Tarieven worden in overleg bepaald en zijn onder andere afhankelijk van de vorm van zorg. Ook kunnen bedrijven waarbij mensen met een (verstandelijke) beperking werkzaam zijn, mij inschakelen.

Begeleiding: het begeleiden van een client bij het uitvoeren van een activiteit waarbij het doel is het mogelijk maken van het uitvoeren van de activiteit. Het aantal keer begeleiding gebeurt in overleg met de client en zijn systeem.

Coaching: Het begeleiden van de client bij het uitvoeren van een activiteit waarbij het doel is om de activiteit meer zelfstandig te leren. Leertraject. De begeleiding gebeurt zolang als nodig is om het doel te bereiken. In overleg met de client en zijn systeem wordt bepaald wat het maximum van het aantal maal begeleiding is.

Advisering: Het begeleiden van een client bij het uitvoeren van een activiteit met als doel de (mantel)zorg of begeleiding van de client te kunnen adviseren omtrent de begeleiding bij de betreffende activiteit. Na de eerste maal begeleiding wordt in overleg met client en/ of zijn systeem bepaald hoe vaak begeleiding nodig is. Tevens wordt in overleg met het systeem bepaald hoe de overdracht naar het systeem plaatsvindt. Dit kan zijn mondeling, schriftelijk of begeleidend (hierbij wordt het systeem begeleidt door Be-Okay terwijl deze de client begeleidt.)

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Info@Be-Okay.nl of 0620410640.