Algemene Voorwaarden Be-Okay te De Lier

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Be-Okay te De Lier. Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1. Inschrijving en betalingsvoorwaarden

Bij Be-Okay is het mogelijk om lessen, workshops en activiteiten te volgen door losse lessen of een volledige cursus te betalen of strippenkaarten aan te schaffen van 5 of 10 strippen.

  • Losse lessen, eenmalige activiteiten of cursussen dienen contant aan het eind van de (eerste) les betaald te worden of vooraf te worden overgemaakt.
  • Bij aanschaf van een strippenkaart wordt er een plek vrijgehouden voor de cursist op een vast moment in de week totdat de cursist aangeeft de lessen te willen stoppen.
  • Bij gebruik making van een strippenkaart is het mogelijk om te wisselen van lesmoment; dit kan alleen als er plek is op de gewenste dag en tijd.
  • 10- Strippenkaarten zijn 13 weken geldig, 5 strippenkaarten zijn 7 weken geldig.
  • Indien alle strippen gebruikt zijn en de cursist meer lessen wil volgen, is het mogelijk de strippenkaart te verlengen; de regels die gelden voor het gebruik van een strippenkaart blijven dan geldig. Afrekening vindt plaats na stoppen van de lessen of na maximaal 2 maanden volgens tarief (gerekend per les) van de eerdere strippenkaart.
  • Wanneer de cursist vanwege omstandigheden de strippenkaart niet volledig kan benutten, vindt geen restitutie van nog openstaande strippen plaats.
  • Indien de cursist lessen zwangerschapsyoga volgt en vroegtijdig bevalt, kunnen de eventueel nog openstaande strippen gebruikt worden voor lessen na de bevalling. Het aantal weken dat de strippenkaart dan nog geldig is wordt tijdelijk stopgezet op de datum van de bevalling.

2. Afzeggen lessen

  • De lessen van de doorlopende lessen (zwangerschapsyoga en Mama en baby yoga) dienen minimaal 2 uur voor de les te worden afgezegd zodat de opengevallen plaats eventueel door en ander kan worden ingenomen.

  • Eenmalige workshops, lessen en activiteiten dienen uiterlijk 2 uur van te worden afgezegd te worden. Bij afzeggen binnen 2 uur voor aanvang van de workshop, les of activiteit is de helft van het tarief verschuldigd.

  • Een les van de cursus babymassage dient uiterlijk 2 uur van te voren te worden afgezegd. Het is dan mogelijk om de gemiste les in te halen in een latere cursus.

3. Verhindering Be-Okay

Mocht door overmacht aan de kant van Be-Okay een les of cursus niet doorgaan dan is Be-Okay gerechtigd deze te verschuiven, de locatie te veranderen, een vervangster in te zetten of de les of cursus te annuleren met terugbetaling van de gemiste les(sen).

4. Vergoeding zorgverzekering

In meerdere aanvullende zorgverzekeringen worden cursussen rondom zwangerschap vergoed door de zorgverzekering. Be-Okay heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars; zorgverzekeraars maken geen facturen direct over aan Be-Okay. De cursist is zelf verantwoordelijk voor tijdig betalen van de factuur aan Be-Okay en voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekering.

5. Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen, workshops en activiteiten van Be-Okay is geheel voor eigen risico. Bij twijfel of het verantwoord is om een les te volgen of aan een activiteit mee te doen dient een professioneel zorgverlener (verloskundige, fysiotherapeut, arts of ander) te worden geraadpleegd.

Be-Okay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en/ of opgelopen letsel van de cursist.

6. Verlies/ diefstal

Be-Okay is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist.

7. Privacy

Be-Okay houdt de persoonsgegevens van de cursist gedurende een jaar na afloop van de laatste les in haar bestand. Dit bestand wordt gebruikt om (oud) cursisten op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten van Be-Okay. De gegevens betreffen: naam, mailadres en telefoonnummer. Bezwaar hiertegen kan kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen naar info@Be-Okay.nl. De persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.