Be-Okay zorg

Mensen met een PGB in Het Westland of Midden Delfland kunnen Be-Okay inschakelen als begeleider, coach of adviseur. Tarieven worden in overleg bepaald en zijn onder andere afhankelijk van de vorm van zorg. Ook kunnen bedrijven waarbij mensen met een (verstandelijke) beperking werkzaam zijn, mij inschakelen.

Begeleiding: het begeleiden van een client bij het uitvoeren van een activiteit waarbij het doel is het mogelijk maken van het uitvoeren van de activiteit. Het aantal keer begeleiding gebeurt in overleg met de client en zijn systeem.

Coaching: Het begeleiden van de client bij het uitvoeren van een activiteit waarbij het doel is om de activiteit meer zelfstandig te leren. Leertraject. De begeleiding gebeurt zolang als nodig is om het doel te bereiken. In overleg met de client en zijn systeem wordt bepaald wat het maximum van het aantal maal begeleiding is.

Advisering: Het observeren van een client bij het uitvoeren van een activiteit met als doel de (mantel)zorg van de client te kunnen adviseren omtrent de begeleiding bij de betreffende activiteit. Dit advies kan mondeling,of schriftelijk worden gegeven of desgewenst door samen de client de begeleiden, Na de eerste maal begeleiding wordt in overleg met client en/ of de (mantel)zorger bepaald hoe vaak begeleiding nodig is.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Info@Be-Okay.nl of 0620410640.